Δημοσιογραφικά Θέματα

[email protected]

Πληροφορίες

[email protected]Απόφοιτος Μουσικολογίας, αιώνιος φοιτητής Μαθηματικών. Δημοσιογραφεί για διάφορα θέματα, κυρίως τέχνης και επιστήμης.