Μοιραστείτε το άρθρο...

Η έκθεση της Κομισιόν για τη διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών στα σχολεία της Ευρώπης εκφράζεται έντονη ανησυχία για τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τις μεροληπτικές πρακτικές στην Ελλάδα προς ορισμένες ομάδες μαθητών, όπως οι Ρομά, ενώ γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στη διαδικασία ίδρυσης κατεύθυνσης ισλαμικών σπουδών στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ.

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προσέλκυση εκπαιδευτικών με «μεταναστευτικό υπόβαθρο» λόγω της μακροχρόνιας παρουσίας της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, όμως επισημαίνει πως η διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα δεν είναι υψηλή, προσθέτοντας πως εμπόδιο αποτελεί, μεταξύ άλλων, η μη αναγνώριση της τουρκικής, ως γλώσσας διδασκαλίας.

Οι αντιδράσεις για την ίδρυση κατεύθυνσης ισλαμικών σπουδών στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ εκδηλώνονται εδώ και χρόνια, παρά το γεγονός ότι τόσο η πλειονότητα των μελών της Ιεραρχίας της Εκκλησίας όσο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι θετικοί.

Οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές τις τελευταίες δεκαετίες έχουν οδηγήσει σε μια σημαντική αύξηση του πληθυσμού αλλοδαπών στη χώρα μας. Για παράδειγμα, ο αριθμός των μεταναστών στο σύνολο του πληθυσμού αυξήθηκε απότομα από 1,62% το 1991 σε περίπου 7% το 2001 και περίπου 9% το 2011.

Στην Ελλάδα, το 10,6% των 15χρονων μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία προέρχεται από οικογένειες μεταναστών, εκ των οποίων το 6,3% είναι πρώτης γενιάς μετανάστες και 4,3% είναι μετανάστες δεύτερης γενιάς. Η μεγαλύτερη ομάδα μεταναστών μαθητών είναι Αλβανοί: από το σύνολο του 10,6% μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών, το 8,3% είναι μαθητές αλβανικής καταγωγής. Το 1,1% των 15χρονων μαθητών ανήκουν σε γλωσσικές μειονότητες. Μειονοτικά σχολεία έχουν συσταθεί για την εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, η μεγαλύτερη και μόνη αναγνωρισμένη μειονότητα στην Ελλάδα.

Κατά το σχολικό έτος 2014 -2015, υπήρχαν 150 μειονοτικά σχολεία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των δύο θρησκευτικών σχολείων που φιλοξενούν συνολικά 6.320 μαθητές. Σε αυτά τα σχολεία, ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών έχουν μουσουλμανικό υπόβαθρο.
Μοιραστείτε το άρθρο...