Μοιραστείτε το άρθρο...

Έξυπνες πινακίδες που ενημερώνουν για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης αλλά και εύρεση parking μέσω κινητού τίθονται σε λειτουργία σε λίγες μέρες στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας στον Δήμο Κηφισιάς, διευκολύνοντας τη ζωή των οδηγών.

Πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται 100% από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του ΥΠΕΚΑ και θα εφαρμοστεί σε 140 θέσεις στο κέντρο της Νέας Ερυθραίας. Το σύστημα λειτουργεί με αισθητήρες ελέγχου διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης και παρέχει πληροφόρηση στους οδηγούς μέσω mobile εφαρμογής για smartphones αλλά και ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης.

Οι «έξυπνες» θέσεις στάθμευσης του συστήματος τοποθετήθηκαν στις εξής οδούς:

• Πατρ. Γρηγορίου Ε’
• Κώστα Βάρναλη
• Αναξαγόρα
• Ν. Πλαστήρα
• Γ. Παπανδρέου
Οι ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης θα εγκατασταθούν άμεσα στα εξής σημεία:
• Οδός Γ. Παπανδρέου (στη συμβολή με την Αθ. Διάκου)
• Οδός Κώστα Βάρναλη (Ταχυδρομείο)
• Οδός Ελ. Βενιζέλου (πλατεία Συντριβάνι)
Το σύστημα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης οδηγών και μόνο και σε καμία περίπτωση δεν αφορά επιβολή τελών ελεγχόμενης στάθμευσης ή αστυνόμευση.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το σύστημα περιλαμβάνουν:
Πολυκαναλική πληροφόρηση των οδηγών σε πραγματικό χρόνο, μέσω mobile εφαρμογής για smartphones και ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης οδηγών, για διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης, με τη χρήση ασύρματων μαγνητικών αισθητήρων οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε επιλεγμένες θέσεις στάθμευσης.

Έλεγχος διαθεσιμότητας ειδικών θέσεων στάθμευσης (φορτο-εκφόρτωσης και ΑΜΕΑ) και πιστοποίηση των χρηστών ειδικών θέσεων στάθμευσης, μέσω προσωποποιημένης έξυπνης κάρτας και ειδικών συσκευών πιστοποίησης χρηστών.

Οι βασικοί στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν άμεσα από το έργο είναι οι ακόλουθοι:
Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της άσκοπης μετακίνησης των οδηγών για εύρεση θέσης στάθμευσης κατά 11%.

Μείωση της εκπομπής CO2 κατά 21% και του ΝΟ2 κατά 4% αφού υπολογίζεται ότι θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 4 λεπτά ο χρόνος αναζήτησης θέσης στάθμευσης στην περιοχή εφαρμογής.

Τα οφέλη που αναμένονται για τους πολίτες, τους επισκέπτες και τους επαγγελματίες του Δήμου Κηφισιάς είναι:

H λήψη πληροφοριών για την διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (ηλεκτρονικές πινακίδες, web, smartphone) ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος στις μετακινήσεις.

Η προστασία των ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού (ΑΜΕΑ) που δικαιούνται ειδικές θέσεις στάθμευσης.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των οδηγών, οι οποίοι χρειάζονται λιγότερο χρόνο για αναζήτηση διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης.

Η καλύτερη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων της περιοχής, μέσω της δυνατότητας για εύκολη και γρήγορη εύρεση θέσης στάθμευσης πλησίον των καταστημάτων.
Μοιραστείτε το άρθρο...