Μοιραστείτε το άρθρο...

Κατά 8% αυξήθηκε το 2015 το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα…

χαμηλότερο από το κατώφλι φτώχειας όταν το 2014 το αντίστοιχο ποσοστό είχε καταγράφει μείωση κατά 7,1%.
Τα στοιχεία αυτά που υποδηλώνουν ότι η κοινωνία πέρυσι πλήρωσε το βαρύτερο λογαριασμό στα χρόνια των Μνημονίων καταγράφει μελέτη που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.
Από το 2010 έως το 2013 ο δείκτης είχε:
– μειωθεί κατά 0,4% το 2010
– μειωθεί κατά 2,8% το 2011
– σημειώσει μηδενική μεταβολή το 2012
– είχε αυξηθεί κατά 1,5% το 2013
Στη μελέτη καταγράφεται επίσης η μείωση κατά 4,2% το 2010 και κατά 6,9% το 2011 του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών με το 2014 να είναι η πρώτη χρονιά αύξησης του εισοδήματος κατά 1,2%. Όσο για το 2015 τα δημοσιονομικά μέτρα προκάλεσαν νέα μείωση κατά 0,3%.
Μοιραστείτε το άρθρο...